Details
Description

Dünyanın ileri gelen ilaç firmalarından olan sanofi ilaç ‘ın Merkez ofisinde mevcut olan klimasistemlerinin bakım ve onarım işlermerinin yapımı.